All posts tagged: "turnus rehabilitacyjny"

Sprawdź jakie grupy osób niepełnosprawnych przyjmujemy

29 grudnia, 2021 By blog Comments Off

Ośrodek “Grażyna” w Międzywodziu posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

Read More